روش‌های ساده و کاربردی جهت جلوگیری از یخ‌زدگی لوله و کنتور آب در زمستان !!!

متاسفانه با سرد شدن هوا یخ زدگی لوله های آب میتواند موجب ترکیدن آنها شود و خسارت سنگین برجا بگذارد. اگر دوست ندارید هزینه زیادی برای تعمیر لوله های ترکیده خود خرج کنید باید از یخ زدن آب لوله ها جلوگیری کنید. روش های زیادی برای جلوگیری از یخ زدن لوله های آب، ناودان، دستگاه …

روش‌های ساده و کاربردی جهت جلوگیری از یخ‌زدگی لوله و کنتور آب در زمستان !!! ادامه مطلب »